نویسنده کتاب دنیای سوفی با توضیح و تشریح تاریخ فلسفه برای یک دختر ۱۴-۱۵ ساله به عنوان شخصیت اصلی داستان سعی کرده که راحت بودن درک فلسفه را به نوعی در خواننده تلقین کند و در نهایت در ذهن‌مان بگویم اگر این دختر همه فلسفه را میفهمد پس چرا ما نفهمیم.

فیلسوف‌های دنیا در این کتاب به ترتیب دوره تاریخی معرفی و عقایدشان بیان میشود و هر دوره ملت‌ها و طرز تفکرشان و برخوردشان با عقاید فیلسوفان بیان میشود.

چیزهایی که میشود از کتاب متوجه شد این است که؛

  1. فیلسوفان هم در ذهن هم در کلام پر از سوال هستند مثل کودکان که در حال کشف دنیا هستند آنها هم با سوالات چطور، چرا و چیست سعی در کشف علت و هدف و نحوه خلقت دنیا هستند
  2. هنوز نحوه بوجود آمدن دنیا و تکامل موجودات برای کسی مشخص نیست
  3. فرهنگ، دین، امکانات، وضعیت مالی و حکومت یک ملت در طرز تفکر آن ملت موثر است.

کتاب دنیای سوفی