در مردی به نام اوه، اوه پیرمردیست عبوس، سفت، سخت، منضبط و دوست داشتنی که وسواس فکری دارد. و مثل نظامی‌های قدیمی ایرانی سعی میکند همه چی سرجای خودش باشد. اوه بعد از دست دادن زنش همه چی زندگی براش ملال آور میشود و قصد خودکشی دارد. اما با یک خانم همسایه که از قضا ایرانی هم هست آشنا میشود. و اتفاقات جالبی می‌افتد.

شخصیت دوست داشتنی اوه و خانم ایرانی (پروانه) باعث میشود تا آخر داستان دنبالشان کنید و روحتان از کارهای این دو شاد شود.

یک فیلم سوئدی هم سال ۲۰۱۵ از روی این کتاب ساخته شده که مثل کتاب خوب بوده و نامزد اسکار سال ۲۰۱۶ هم شده است. اما در رقابت با فیلم فروشنده اصغر فرهادی موفق به دریافت اسکار نمیشود.