۵ نقطه قوت برتر خود را بشناسید – استعدادیاب کلیفتون

تام راث : «هیچ کس بطور کامل رشد یافته نیست و همه افراد همیشه در حال پیشرفت و تغییر هستند.»

کتاب 5 نقطه قوت خود را بشناسید

کتاب با مقدمه ای در خصوص چرایی خواندن و اهمیت آن شروع میشود. این چرایی از تولد یک انسان تا پایان عمر همیشه همراه آن بوده. و تلاش بر این است که استعداد و توانایی یک فرد توسط خود او و یا والدینش کشف و پرورش داده شود.

در سبک زندگی ما که از طریق آموزش و پرورش و خانواده شکل گرفته، تقویت نقاط ضعف و حتی هزینه کردن برای آن جهت پیشرفت در الویت بوده و خیال آسوده در خصوص نقاط قوت باعث عدم سرمایه گذاری و توجه به آنها بوده و هست.

اما نویسنده این کتاب با در نظر گرفتن یک فرمول ساده که در پیشگفتار کتاب بیان شده علاوه‌بر ایجاد انگیزه برای جستجو در متن کتاب جهت یافتن استعدادها، سعی در نشان دادن مسیر درست پیشرفت و بهبود هر فرد را داشته است:

استعداد × سرمایه گذاری = توانمندی

یکی دیگر از نقاط مثبت کتاب “۵ نقطه قوت برتر خود را بشناسید” که پس از خواندن تک تک نقاط قوت فردی به آن پی میبریم، کشف ابعاد وجودی همه افرادی است که روزانه با آنها سروکار داریم. اگر کسی در یک سازمان مفید نیست مطمناً نقاط قوت آن فرد کشف و استفاده نشده است.

در این کتاب ۳۴ نقطه قوت فردی، اجتماعی و سازمانی بیان شده است که به گفته نویسنده ممکن است بیشتر از این تعداد نیز باشد و هر فرد چند عدد از این نقاط را در بر دارد و این نشان دهنده پیچیدگی هر انسان و هر فرد و تفاوت آنها با دیگران می باشد که ما به آنها واقف نیستیم و این نکته را به ما گوش زد میکند که از قضاوت کردن دیگران بپرهیزیم!

 • دست یابنده
 • فعال‌ساز
 • سازگار
 • تحلیل‌گر
 • هماهنگ‌کننده
 • معتقد
 • فرمانده
 • ارتباطی
 • رقابت‌جو
 • هم‌پیوند
 • عادل
 • گذشته‌نگر
 • محتاط
 • پرورش‌دهنده
 • منضبط
 • همدل
 • متمرکز
 • آینده‌نگر
 • همساز
 • ایده پرداز
 • دربرگیرنده
 • فردگرا
 • درونداد
 • متفکر
 • یادگیرنده
 • بیشینه‌ساز
 • مثبت‌نگر
 • محجوب
 • مسوولیت‌پذیر
 • حلال مشکلات
 • معتمد به نفس
 • ارجمند
 • راهبردی
 • جذاب